Điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 29 năm 2020)

TRUYỀN HÌNH BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Tuần qua, Chính phủ hội nghị trực tuyến với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công; Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX thông qua 16 nghị quyết quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội; UBND tỉnh xem xét thông qua các đồ án quy hoạch: quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình, quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Minh, quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Sơn, quy hoạch cảnh quan ven sông Cổ Cò; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thị sát hệ sinh thái sông Đầm; Hội An được bình chọn top 25 đô thị du lịch tuyệt vời nhất thế giới… cùng nhiều tin tức quan trọng khác.