Điểm tin tức - sự kiện hằng tuần (tuần thứ 5 năm 2020)

TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Bước sang năm mới Canh Tý 2020, đất nước, quê hương sẽ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; và là mốc thời gian tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội thứ XIII của Đảng. Tin rằng với khí thế mới cùng với việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thì mọi khó khăn, thử thách sẽ vượt qua, đất nước ngày càng cường thịnh.