Điểm tin tức - sự kiện hằng tuần (tuần thứ 9 năm 2020)

TRUYỀN HÌNH BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Tuần qua,Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19; Quảng Nam đang cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 9 trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ; UBND tỉnh bàn cách tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch trước ảnh hưởng của dịch Covid-19; UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương xử lý vấn đề môi trường tại Nhà máy cồn Đại Tân và và hai khu xử lý rác thải ở Đại Lộc và Núi Thành… cùng với nhiều tin tức thời sự quan trọng khác.