Ngành thuế đẩy mạnh công tác phổ biến chính sách, hỗ trợ người nộp thuế bằng hình thức trực tuyến

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Để kịp thời cập nhật, tuyên truyền, phổ biến một số chính sách pháp luật thuế mới trong năm 2021 đến tổ chức, cá nhân người nộp thuế và tiếp nhận một số vướng mắc về chính sách thuế mới ban hành trong năm 2021, trong điều kiện vẫn đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế Quảng Nam đang tăng cường việc phổ biến, hỗ trợ và tuyên truyền chính sách pháp luật thuế mới bằng hình thức trực tuyến.

Cụ thể, trong tháng 3.2021, Cục Thuế Quảng Nam phối hợp với Báo Quảng Nam thực hiện các bản tin truyền hình hướng dẫn cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020; hướng dẫn một số nội dung mới cũng như một số vướng mắc mà doanh nghiệp mắc phải hoặc gặp sai sót khi thực hiện quyết toán thuế năm 2020... Các bản tin này sẽ phát đồng thời trên các kênh Cổng thông tin điện tử Cục Thuế Quảng Nam (địa chỉ http://quangnam.gdt.gov.vn/wps/portal), Fanpage Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, kênh Youtube Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và Truyền hình online Báo Quảng Nam.

Hình thức phổ biến này giúp cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt các chính sách thuế, cũng như các phương pháp quyết toán thuế mà không cần phải đến kê khai trực tiếp tại cơ quan thuế.

Dưới đây là chương trình hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

TAGS