Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 32, tháng 8.2018)

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Quảng Nam có 6 doanh nghiệp thuộc top 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất nước; một doanh nghiệp được phép đầu tư 1.500 tỷ đồng vào dự án thành phố giáo dục quốc tế - Nam Hội An; gắp thành công các dị vật phức tạp nằm hai bên phổi của một bệnh nhân tâm thần; UBND tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm các địa phương trong quản lý khai thác cát... là những tin tức thời sự quan trọng khác trong tuần qua.

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM