Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 36, tháng 9.2019)

TH-BQN |

(QNO) - Tuần qua, Hội thảo khoa học Quảng Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên; Tây Giang ảnh hưởng nặng sau mưa lũ; UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Du lịch trải nghiệm Hội An lên ngôi; Chợ phiên giới thiệu hàng nông sản Nông Sơn, Phước Sơn tại TP.Tam Kỳ diễn ra vào ngày 5 hằng tháng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác.