Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 43, tháng 10.2019)

TH-BQN |

(QNO) - Tuần qua, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; Hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông (nước CHDCND Lào) ký kết hợp tác quy hoạch, đầu tư; UBND tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy 3 huyện Tây Bắc Quảng Nam lần thứ III đề nghị thành lập BCĐ phát triển vùng Tây Bắc của tỉnh; Nỗ lực ngăn chặn bệnh bạch hầu; Người dân đồng thuận để khu xử lý rác thải tam xuân 2 hoạt động trở lại… cùng nhiều tin tức thời sự quan trọng khác.