Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 48, tháng 12.2019)

TH-BQN |

(QNO) - Tuần qua, Ban Bí thư chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; Hội nghị đối tác OCOP Quảng Nam năm 2019; Đại Hội VH-NT tỉnh lần thứ 9 và trao giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ 3; Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam yêu cầu xử lý nghiêm vụ phá rừng Sông Tranh... cùng nhiều tin tức thời sự quan trọng khác.