Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 50, tháng 12.2019)

TH-BQN |

(QNO) - Tuần qua, Văn phòng Chính phủ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia; Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 khóa XXI; Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với nhân dân huyện Nam Giang; Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao tân Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM; Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề về xử lý nợ xấu; Cảnh báo nạn giả tin nhắn từ các ngân hàng để lừa đảo… cùng nhiều tin tức quan trọng khác.