Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 51, tháng 12.2019)

TH-BQN |

(QNO) - Tuần qua, Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh viếng hương tri ân anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gặp mặt tướng lĩnh quân đội, lão thành cách mạng và thăm các cơ qua quân sự nhân Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW; UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai; Quảng Nam điều chỉnh, bổ sung một số nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu du lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai một số công việc vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh… cùng nhiều tin tức quan trọng khác.