(Videographic) - Những chính sách BHXH, BHYT thay đổi từ năm 2020

TH-BQN |

(QNO) - Những chính sách mới về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) sau đây sẽ tác động lớn đến người lao động từ năm 2020.

TAGS