Thành lập Ban liên lạc tuổi trẻ Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh

V.A |

Thị đoàn Điện Bàn vừa phối hợp với Hội đồng hương Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tình quê Điện Bàn”, đồng thời thành lập và ra mắt Ban liên lạc tuổi trẻ Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh.

Ban liên lạc tuổi trẻ Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh được thành lập với 30 thành viên do anh Nguyễn Ngọc Khôi (quê xã Điện Phương, hiện công tác tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.Hồ Chí Minh) làm trưởng ban. Sự ra đời của Ban liên lạc sẽ góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó tình đồng hương, đồng thời là cầu nối chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các bạn trẻ xa quê vươn lên trong cuộc sống.

V.A