Hoàn thành chấm chung khảo Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ III

BẢO ANH |

(QNO) - Sau gần 2 tháng làm việc, đến nay việc chấm chung khảo Giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) Đất Quảng lần thứ III (2014 - 2018) đã hoàn tất.

Các thành viên Tiểu ban giám khảo chuyên ngành Nhiếp ảnh thực hiện chấm chung khảo Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần III. Ảnh: B.A
Các thành viên Tiểu ban giám khảo chuyên ngành Nhiếp ảnh thực hiện chấm chung khảo Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần III. Ảnh: B.A
 

Trong hai ngày 11 và 12.8, Tiểu ban giám khảo chuyên ngành Văn học thuộc Hội đồng chung khảo Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ III đã tiến hành chấm chung khảo và xếp giải đối với các tác phẩm văn học tham dự Giải thưởng lần III.

Từ kết quả chấm độc lập được từng thành viên giám khảo thực hiện trước đó, các giám khảo đã thảo luận, đánh giá công khai về chất lượng nội dung, nghệ thuật của từng tác phẩm dự giải; sau đó, tiến hành chấm điểm và bỏ phiếu xếp giải. Kết quả, có 15 tác phẩm được đề cử trao giải, gồm 3 giải B, 5 giải C và 7 giải khuyến khích.

Tiểu ban giám khảo chuyên ngành Mỹ thuật làm việc với Ban tổ chức Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần III. Ảnh: B.A
Tiểu ban giám khảo chuyên ngành Mỹ thuật làm việc với Ban tổ chức Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần III. Ảnh: B.A
 

Trước đó, kể từ cuối tháng 6.2019, tiểu ban giám khảo của các chuyên ngành khác cũng đã lần lượt tiến hành chấm chung khảo và xếp giải.

Theo đó, ở chuyên ngành Văn nghệ dân gian có 5 tác phẩm được đề cử trao giải, gồm 1 giải A, 1 giải B và 3 giải C; chuyên ngành Sân khấu có 1 tác phẩm được đề cử trao giải C; chuyên ngành Điện ảnh có 5 tác phẩm được đề cử trao giải: 2 giải B, 2 giải C và 1 giải khuyến khích; chuyên ngành Nhiếp ảnh có 9 tác phẩm được đề cử trao giải: 3 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích; chuyên ngành Mỹ thuật có 9 tác phẩm được đề cử trao giải: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích; chuyên ngành Âm nhạc có 9 tác phẩm được đề cử trao giải: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích.

Phiên thảo luận xếp giải của Tiểu ban giám khảo chuyên ngành Văn học. Ảnh: B.A
Phiên thảo luận xếp giải của Tiểu ban giám khảo chuyên ngành Văn học. Ảnh: B.A
 

Trên cơ sở đề cử của các tiểu ban giám khảo chuyên ngành, Hội đồng chung khảo Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ III sẽ họp xem xét và trình kết quả chính thức để UBND tỉnh ra quyết định công nhận. Dự kiến, lễ trao giải được tổ chức vào tháng 9 tới.