Ra mắt sách "Di cảo Châu Ái Nguyễn Bội Liên"

KHIẾU THỊ HOÀI |

(QNO) - Ngày mai (12.1.2018) tại Bảo tàng Hội An (số 10B, Trần Hưng Đạo, TP.Hội An) sẽ diễn ra buổi ra mắt cuốn sách “Di cảo Châu Ái Nguyễn  Bội Liên”. Cuốn sách do Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An thực hiện.

Buổi ra mắt sách được CLB Không gian đọc Hội An phối hợp Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An tổ chức nhằm tri ân tác giả, nhà nghiên cứu Châu Ái Nguyễn Bội Liên trong quá trình nghiên cứu các giá trị lịch sử và văn hóa Hội An.

Cuốn sách là kết quả hoạt động sưu tầm, biên tập, nghiên cứu của cán bộ Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An với sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình tác giả. Tại buổi ra mắt sách, nhóm sưu tầm, biên soạn và gia đình tác giả sẽ chia sẻ những câu chuyện thú vị trong quá trình thực hiện cuốn sách.

Buổi ra mắt sách cũng là dịp để các văn nghệ sĩ trí thức Quảng Nam, Đà Nẵng chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm của mình trong những năm gắn bó với tác giả.

KHIẾU THỊ HOÀI