Việt Nam tham gia trưng bày triển lãm tại Busan, Hàn Quốc

L.Q |

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tham gia trưng bày triển lãm tại Nhà Văn hóa ASEAN (Busan, Hàn Quốc) với 2 chủ đề: “Văn hóa cưới truyền thống Việt Nam” (trong thời gian 2 tháng) và “Phong cách sống ASEAN” vào tháng 9.2017. Cùng với đó, gian trưng bày giới thiệu nghề dệt vải truyền thống Việt Nam sẽ triển lãm thường xuyên tại không gian này. Các hiện vật mang sang trưng bày được sưu tầm qua nhiều thời kỳ và nhiều làng nghề khác nhau trên khắp cả nước.

Theo Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chủ đề “Văn hóa cưới truyền thống Việt Nam” sau khi kết thúc triển lãm sẽ tặng lại toàn bộ cho phía bạn; chủ đề “Phong cách sống ASEAN” và gian trưng bày giới thiệu nghề dệt vải truyền thống Việt Nam sẽ để lại trưng bày lâu dài tại Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc sẽ đài thọ chi phí vận chuyển các sản phẩm văn hóa truyền thống tương đương các thời kỳ lịch sử từ Việt Nam sang Hàn Quốc để trưng bày, cùng chi phí tổ chức triển lãm, giới thiệu tại Hàn Quốc.

L.Q