Xuất bản tuyển tập "Quảng Nam - miền ký ức"

LÊ NĂNG ĐÔNG |

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam (1997-2017), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xuất bản tuyển tập văn xuôi “Quảng Nam - miền ký ức”.

Tập sách gồm 33 tác phẩm của 18 nhà văn từng sống, chiến đấu và sáng tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), như Phan Tứ, Nguyên Ngọc, Nguyễn Chí Trung, Chu Cẩm Phong…

LÊ NĂNG ĐÔNG