Tin vắn

MINH TÂN |

(QNO) - Ngày 13.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Triều (Thăng Bình) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Huệ (thôn Phước Châu). Ngôi nhà xây dựng trên diện tích 50m2 với tổng kinh phí 88,8 triệu đồng; trong đó Quỹ vì người nghèo huyện Thăng Bình hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại do Mặt trận xã Bình Triều vận động. Gia đình ông Huệ rất khó khăn, ông chạy xe ôm nhưng hiện nay phải nghỉ ở nhà chăm vợ bị bệnh ung thư.

(QNO) - Ngày 13.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Triều (Thăng Bình) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Huệ (thôn Phước Châu). Ngôi nhà xây dựng trên diện tích 50mvới tổng kinh phí 88,8 triệu đồng; trong đó Quỹ vì người nghèo huyện Thăng Bình hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại do Mặt trận xã Bình Triều vận động. Gia đình ông Huệ rất khó khăn, ông chạy xe ôm nhưng hiện nay phải nghỉ ở nhà chăm vợ bị bệnh ung thư.