Tin vắn

GIANG BIÊN - TRUNG THỰC |

(QNO) - Hội LHPN xã Bình Định Nam (Thăng Bình) vừa ra mắt mô hình phụ nữ phát triển kinh tế cây cà gai leo tại tổ 1 (thôn Đồng Thanh Sơn) với 21 thành viên. Hội cũng vận động Tổ chức AOG hỗ trợ 1 máy băm cây cà gai leo trị giá 20 triệu đồng cho Ban chủ nhiệm và thành viên tham gia mô hình. Trước đó, đầu năm 2020, Hội LHPN xã phối hợp UBND xã vận động hội viên liên kết sản xuất, bao tiêu cây dược liệu cà gai leo với một doanh nghiệp đóng chân tại địa phương để ổn định đầu ra.

(QNO) - Hội LHPN xã Bình Định Nam (Thăng Bình) vừa ra mắt mô hình phụ nữ phát triển kinh tế cây cà gai leo tại tổ 1 (thôn Đồng Thanh Sơn) với 21 thành viên. Hội cũng vận động Tổ chức AOG hỗ trợ 1 máy băm cây cà gai leo trị giá 20 triệu đồng cho Ban chủ nhiệm và thành viên tham gia mô hình. Trước đó, đầu năm 2020, Hội LHPN xã phối hợp UBND xã vận động hội viên liên kết sản xuất, bao tiêu cây dược liệu cà gai leo với một doanh nghiệp đóng chân tại địa phương để ổn định đầu ra.