Tin vắn

PHÚ THIỆN |

(QNO) - Sáng 8.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My phối hợp Ngân hàng SHB chi nhánh Quảng Nam tổ chức chương trình “Hành trình từ tâm”. Theo đó, SHB chi nhánh Quảng Nam hỗ trợ 210 suất quà là tiền mặt cho các hộ dân gặp khó khăn do thiên tai trên địa bàn huyện. Tổng các phần quà 670 triệu đồng.

(QNO) - Sáng 8.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My phối hợp Ngân hàng SHB chi nhánh Quảng Nam tổ chức chương trình “Hành trình từ tâm”. Theo đó, SHB chi nhánh Quảng Nam hỗ trợ 210 suất quà là tiền mặt cho các hộ dân gặp khó khăn do thiên tai trên địa bàn huyện. Tổng các phần quà 670 triệu đồng.