Tin vắn

A.ĐÔNG - H.CHÂU |

(QNO) - Huyện đoàn Phú Ninh và Phòng GD-ĐT huyện tổ chức chương trình “Khăn hồng tình nguyện - Về với bạn vùng cao” tại xã A Xan (Tây Giang). Chương trình đã trao tặng 5 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo thôn A Rân; tặng 200 bộ quần áo, 200 tấm chăn, 1.000 tập sách và 200 cây bút. Các đơn vị cũng tổ chức “Bữa cơm ấm áp vùng cao” và chương trình lửa trại, giao lưu thể thao, văn hóa - văn nghệ với người dân.

(QNO) - Huyện đoàn Phú Ninh vừa phối hợp Phòng GD-ĐT huyện tổ chức chương trình “Khăn hồng tình nguyện - Về với bạn vùng cao” tại xã A Xan (Tây Giang). Chương trình đã trao tặng 5 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo thôn A Rân; tặng 200 bộ quần áo, 200 tấm chăn, 1.000 tập sách và 200 cây bút. Các đơn vị cũng tổ chức “Bữa cơm ấm áp vùng cao” và chương trình lửa trại, giao lưu thể thao, văn hóa - văn nghệ với người dân.