Tây Giang cấp phát 600 bộ cứu trợ thiên tai cho 10 xã

TIN VẮN

Hiền Thúy |

(QNO) - Huyện Tây Giang vừa tiếp nhận cấp phát 600 bộ cứu trợ thiên tai cho 10 xã của huyện, mỗi xã 60 bộ gồm chiếu, chăn, bộ đồ dùng cá nhân. Được biết, đây là nguồn cứu trợ thiên tai từ Chính phủ Ấn độ hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chịu thiệt hại nặng nề trong các đợt bão lũ vừa qua. (HIỀN THÚY)

(QNO) - Huyện Tây Giang vừa tiếp nhận cấp phát 600 bộ cứu trợ thiên tai cho 10 xã của huyện, mỗi xã 60 bộ gồm chiếu, chăn, bộ đồ dùng cá nhân. Được biết, đây là nguồn cứu trợ thiên tai từ Chính phủ Ấn độ hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chịu thiệt hại nặng nề trong các đợt bão lũ vừa qua. (HIỀN THÚY)