Tin vắn

N.PHƯƠNG - P.THÀNH - T.LÊ - D.THÁI |

(QNO) - Ngày 26.1, Công ty CP TNH99 Việt Nam (trụ sở tại TP.Hà Nội) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) trao tặng 300 suất quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng do Công ty CP TNH99 Việt Nam tài trợ.

* Ngày 26.1, Hội Khuyến học - cựu giáo chức huyện Nông Sơn trao 40 suất học bổng Allen Nelson cho học sinh tiểu học vượt khó trên địa bàn huyện (500 nghìn đồng/suất). Học bổng Allen Nelson do Quỹ học bổng Lá Xanh - Trường Nhật ngữ Đông Du (TP.Hồ Chí Minh) tài trợ.

* Hội Khuyến học - cựu giáo chức huyện Quế Sơn cũng vừa phối hợp Công ty Phát triển giáo dục Nhật ngữ Đông Du (TP.Đà Nẵng) trao tặng 40 suất học bổng Allen Nelson năm học 2020 - 2021 cho học sinh bậc tiểu học có hoàn cảnh nghèo khó (500 nghìn đồng/suất). Mười năm qua, Quỹ học bổng Allen Nelson dành tặng tổng cộng 266 suất học bổng với số tiền khoảng 150 triệu đồng cho học sinh Quế Sơn.

* Sáng 26.1, Làng trẻ em SOS Đà Nẵng phối hợp Phòng LĐ-TB&XH huyện Quế Sơn trao tặng 19 suất quà cho trẻ em vượt khó học giỏi của Quế Sơn (trị giá gần 1,5 triệu đồng/suất). Đầu tháng 1.2021, Làng trẻ em SOS Đà Nẵng cũng đã trao quyết định hỗ trợ tài chính cho 21 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Quế Sơn.

(QNO) - Ngày 26.1, Công ty CP TNH99 Việt Nam (trụ sở tại TP.Hà Nội) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) trao tặng 300 suất quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng do Công ty CP TNH99 Việt Nam tài trợ.

* Ngày 26.1, Hội Khuyến học - cựu giáo chức huyện Nông Sơn trao 40 suất học bổng Allen Nelson cho học sinh tiểu học vượt khó trên địa bàn huyện (500 nghìn đồng/suất). Học bổng Allen Nelson do Quỹ học bổng Lá Xanh - Trường Nhật ngữ Đông Du (TP.Hồ Chí Minh) tài trợ.

* Hội Khuyến học - cựu giáo chức huyện Quế Sơn cũng vừa phối hợp Công ty Phát triển giáo dục Nhật ngữ Đông Du (TP.Đà Nẵng) trao tặng 40 suất học bổng Allen Nelson năm học 2020 - 2021 cho học sinh bậc tiểu học có hoàn cảnh nghèo khó (500 nghìn đồng/suất). Mười năm qua, Quỹ học bổng Allen Nelson dành tặng tổng cộng 266 suất học bổng với số tiền khoảng 150 triệu đồng cho học sinh Quế Sơn.

* Sáng 26.1, Làng trẻ em SOS Đà Nẵng phối hợp Phòng LĐ-TB&XH huyện Quế Sơn trao tặng 19 suất quà cho trẻ em vượt khó học giỏi của Quế Sơn (trị giá gần 1,5 triệu đồng/suất). Đầu tháng 1.2021, Làng trẻ em SOS Đà Nẵng cũng trao quyết định hỗ trợ tài chính cho 21 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Quế Sơn.

TAGS