Tin vắn

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện Chương trình hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân tại xã Dang (Tây Giang) do Tổ chức Children Of Vietnam (COV) - Mỹ tài trợ. Dự án với mục tiêu hỗ trợ cây ăn quả lâu năm và con giống vật nuôi nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống. Dự án với tổng viện trợ 688 triệu đồng, thực hiện từ tháng 1.2021 đến 2.2022.

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện Chương trình hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân tại xã Dang (Tây Giang) do Tổ chức Children Of Vietnam (COV) - Mỹ tài trợ. Dự án với mục tiêu hỗ trợ cây ăn quả lâu năm và con giống vật nuôi nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống. Dự án với tổng viện trợ 688 triệu đồng, thực hiện từ tháng 1.2021 đến 2.2022.