Tin vắn

NHƯ THỦY |

(QNO) - Chiều 25.2, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ký quyết định trích 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

(QNO) - Chiều 25.2, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ký quyết định trích 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.