Tin vắn

MINH TÂN |

(QNO) - Trưa 10.3, nhóm thiện nguyện Từ Ái phát 200 suất ăn cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình. Nhóm gồm 12 thành viên là con em quê hương Thăng Bình đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ nguồn vận động, nhóm phục vụ cơm cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Thăng Bình mỗi tháng 2 lần, thực hiện từ tháng 2.2020 đến nay.

(QNO) - Trưa 10.3, nhóm thiện nguyện Từ Ái phát 200 suất ăn cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình. Nhóm gồm 12 thành viên là con em quê hương Thăng Bình đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ nguồn vận động, nhóm phục vụ cơm cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Thăng Bình mỗi tháng 2 lần, thực hiện từ tháng 2.2020 đến nay.