Tin vắn

VĂN MINH |

(QNO) - Ngày 10.3, tại di tích Khu ủy Khu 5 (xã Sông Trà, Hiệp Đức), hơn 50 hội viên cựu chiến binh xã Sông Trà và đoàn viên thanh niên 17 cơ sở đoàn trên địa bàn huyện tham gia hành trình về nguồn, giao lưu “Thời thanh xuân sôi nổi”. Chương trình còn tặng 10 suất quà cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn (200 nghìn đồng/ suất).

(QNO) - Ngày 10.3, tại di tích Khu ủy Khu 5 (xã Sông Trà, Hiệp Đức), hơn 50 hội viên cựu chiến binh xã Sông Trà và đoàn viên thanh niên 17 cơ sở đoàn trên địa bàn huyện tham gia hành trình về nguồn, giao lưu “Thời thanh xuân sôi nổi”. Chương trình còn tặng 10 suất quà cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn (200 nghìn đồng/ suất).