Tin vắn

MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 12.3, Phòng GD-ĐT huyện Nông Sơn khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Quế Lộc). Công trình có tổng kinh phí gần 600 triệu đồng, trong đó Chương trình phát triển vùng huyện Nông Sơn hỗ trợ 120 triệu đồng, huyện đầu tư 300 triệu đồng, còn lại ngân sách địa phương. Qua đó góp phần hoàn thiện chương trình học bơi trong trường học, trang bị kỹ năng bơi lội cho học sinh.

(QNO) - Ngày 12.3, Phòng GD-ĐT huyện Nông Sơn khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Quế Lộc). Công trình có tổng kinh phí gần 600 triệu đồng, trong đó Chương trình phát triển vùng huyện Nông Sơn hỗ trợ 120 triệu đồng, huyện đầu tư 300 triệu đồng, còn lại ngân sách địa phương. Qua đó góp phần hoàn thiện chương trình học bơi trong trường học, trang bị kỹ năng bơi lội cho học sinh.