TIN VẮN

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngày 19.3, Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Tây Giang tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị của huyện.

Lớp tập huấn trang bị kiến thức tổng quan về hệ thống, các nghiệp vụ được sử dụng trong công tác chuyên môn và mô tả cụ thể từng bước cách thức thực hiện các chức năng của phần mềm. Những kiến thức này rất cần thiết trong việc quản lý, theo dõi và khai thác, sử dụng thông tin cá nhân, theo dõi quá trình biến động thông tin của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, giúp đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức. (HIỀN THÚY)

(QNO) - Ngày 19.3, Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Tây Giang tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị của huyện. Lớp tập huấn trang bị kiến thức tổng quan về hệ thống, các nghiệp vụ được sử dụng trong công tác chuyên môn và mô tả cụ thể từng bước cách thức thực hiện các chức năng của phần mềm. Những kiến thức này rất cần thiết trong việc quản lý, theo dõi và khai thác, sử dụng thông tin cá nhân, theo dõi quá trình biến động thông tin của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, giúp đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức. (HIỀN THÚY)

TAGS