Tin vắn

GIANG BIÊN - TRUNG THỰC |

(QNO) - Ngày 26.3, Bệnh viện Mắt Quảng Nam phối hợp Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình tổ chức truyền thông, giới thiệu dự án kết hợp khám sàng lọc các bệnh về mắt miễn phí, tầm soát phát hiện bệnh Glôcôm nhân Tuần lễ Glôcôm thế giới. Bệnh viện Mắt Quảng Nam cũng khám sàng lọc bệnh về mắt cho khoảng 300 người dân các xã Bình Quý, Bình Tú, Bình Nguyên và thị trấn Hà Lam.

(QNO) - Ngày 26.3, Bệnh viện Mắt Quảng Nam phối hợp Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình tổ chức truyền thông, giới thiệu dự án kết hợp khám sàng lọc các bệnh về mắt miễn phí, tầm soát phát hiện bệnh Glôcôm nhân Tuần lễ Glôcôm thế giới. Bệnh viện Mắt Quảng Nam cũng khám sàng lọc bệnh về mắt cho khoảng 300 người dân các xã Bình Quý, Bình Tú, Bình Nguyên và thị trấn Hà Lam.