Tin vắn

HIỀN THÚY |

(QNO) - Huyện đoàn Tây Giang vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cây cầu dẫn vào thôn Tr’Lêê (xã A Tiêng). Cây cầu có chiều dài 204m, rộng 3m, mặt cầu bằng bê tông cốt thép. Tổng kinh phí đầu tư 800 triệu đồng, trong đó Trung ương Đoàn hỗ trợ 400 triệu đồng, còn lại vốn đối ứng của huyện. Dự kiến công trình hoàn thành cuối tháng 4 này.

(QNO) - Huyện đoàn Tây Giang vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cây cầu dẫn vào thôn Tr’Lêê (xã A Tiêng). Cây cầu có chiều dài 204m, rộng 3m, mặt cầu bằng bê tông cốt thép. Tổng kinh phí đầu tư 800 triệu đồng, trong đó Trung ương Đoàn hỗ trợ 400 triệu đồng, còn lại vốn đối ứng của huyện. Dự kiến công trình hoàn thành cuối tháng 4 này.