Tin vắn

PHAN THANH HỒNG |

(QNO) - Tròn 1 năm đưa công an chính quy về xã, Công an xã Điện Phong (Điện Bàn) đã điều tra xử lý 12 vụ với 30 đối tượng có hành vi vi phạm trật tự xã hội, xử phạt hành chính 43 triệu đồng; xử lý 4 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn, phạt hành chính hơn 12 triệu đồng; bắt 2 trường hợp liên quan đến ma túy... Duy trì hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, được cán bộ và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

(QNO) - Tròn 1 năm đưa công an chính quy về xã, Công an xã Điện Phong (Điện Bàn) đã điều tra xử lý 12 vụ với 30 đối tượng có hành vi vi phạm trật tự xã hội, xử phạt hành chính 43 triệu đồng; xử lý 4 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn, phạt hành chính hơn 12 triệu đồng; bắt 2 trường hợp liên quan đến ma túy... Duy trì hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, được cán bộ và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.