Tin vắn

TÂM LÊ |

(QNO) - Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng vừa hỗ trợ công trình nhà vệ sinh học sinh và thư viện thân thiện với gần 750 đầu sách tại Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ (Nông Sơn). Tổng trị giá 2 công trình 205 triệu đồng. Gần 50 tình nguyện viên của hội và 3 doanh nghiệp tài trợ còn giúp sơn sửa lại phòng Tin học, dọn vệ sinh khuôn viên trường lớp, tổ chức gian hàng trò chơi cho học sinh.

(QNO) - Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng vừa hỗ trợ công trình nhà vệ sinh học sinh và thư viện thân thiện với gần 750 đầu sách tại Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ (Nông Sơn). Tổng trị giá 2 công trình 205 triệu đồng. Gần 50 tình nguyện viên của hội và 3 doanh nghiệp tài trợ còn giúp sơn sửa lại phòng Tin học, dọn vệ sinh khuôn viên trường lớp, tổ chức gian hàng trò chơi cho học sinh.