Tin vắn

THANH PHƯỚC |

(QNO) - Ngày 28.4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Huỳnh Thị Mỹ (thị trấn Hương An, Quế Sơn), là gia đình có công với cách mạng. Tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, trong đó Công ty CP Ô tô Trường Hải hỗ trợ 80 triệu đồng.

(QNO) - Ngày 28.4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Huỳnh Thị Mỹ (thị trấn Hương An, Quế Sơn), là gia đình có công với cách mạng. Tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, trong đó Công ty CP Ô tô Trường Hải hỗ trợ 80 triệu đồng.