Tin vắn

NHƯ THỦY |

(QNO) - Từ 2 tỷ đồng nguồn hỗ trợ của Mặt trận tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trích thêm 1,2 tỷ đồng nguồn quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ huyện Nông Sơn xây dựng 80 ngôi nhà cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, tạm bợ ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

(QNO) - Từ 2 tỷ đồng nguồn hỗ trợ của Mặt trận tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trích thêm 1,2 tỷ đồng nguồn quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ huyện Nông Sơn xây dựng 80 ngôi nhà cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, tạm bợ ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.