Tin vắn

VĂN MINH |

(QNO) - Bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên một còn bò của hộ dân ở xã Bình Lâm (Hiệp Đức). Địa phương đang tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống như phun thuốc tiêu độc, vệ sinh chuồng trại khu vực chăn nuôi; khoanh vùng, tiêm phòng bao vây khu vực có ổ dịch; kiểm soát hoạt động giết mổ và mua bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật.

(QNO) - Bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên một còn bò của hộ dân ở xã Bình Lâm (Hiệp Đức). Địa phương đang tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống như phun thuốc tiêu độc, vệ sinh chuồng trại khu vực chăn nuôi; khoanh vùng, tiêm phòng bao vây khu vực có ổ dịch; kiểm soát hoạt động giết mổ và mua bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật.