Tin vắn

VĂN TOÀN |

(QNO) - Ngày 9.5, huyện Thăng Bình thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại nút giao thông nối tuyến quốc lộ 14E với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (địa phận xã Bình Quý). Lực lượng tham gia gồm công an, y tế và đoàn viên thanh niên, luân phiên trực 24/24 giờ.

(QNO) - Ngày 9.5, huyện Thăng Bình thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại nút giao thông nối tuyến quốc lộ 14E với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (địa phận xã Bình Quý). Lực lượng tham gia gồm công an, y tế và đoàn viên thanh niên, luân phiên trực 24/24 giờ.