Tin vắn

HÀ AN |

(QNO) - Sáng 10.5, Hội đồng hương Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh trích quỹ ủng hộ 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Thời gian qua hội luôn có nhiều hoạt động hướng về quê hương như trao học bổng, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương...

(QNO) - Sáng 10.5, Hội đồng hương Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh trích quỹ ủng hộ 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Thời gian qua hội luôn có nhiều hoạt động hướng về quê hương như trao học bổng, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương...