Tin vắn

XUÂN MAI |

(QNO) - Chiều 14.5, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh và Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Nam đến động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn Thăng Bình, Núi Thành và Điện Bàn. Đồng thời trao tặng nhu yếu phẩm, đồ dùng phục vụ sinh hoạt tại các chốt.

(QNO) - Chiều 14.5, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh và Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Nam đến động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn Thăng Bình, Núi Thành và Điện Bàn. Đồng thời trao tặng nhu yếu phẩm, đồ dùng phục vụ sinh hoạt tại các chốt.