Tin vắn

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngày 17-18.5, Ủy ban Bầu cử huyện Tây Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho thành viên Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử huyện, cấp xã, tổ bầu cử... Nội dung tập huấn gồm bố trí địa điểm bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu; nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử; công việc thực hiện trước và trong ngày bầu cử; kiểm kê và phân loại phiếu bầu...

(QNO) - Ngày 17-18.5, Ủy ban Bầu cử huyện Tây Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho thành viên Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử huyện, cấp xã, tổ bầu cử... Nội dung tập huấn gồm bố trí địa điểm bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu; nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử; công việc thực hiện trước và trong ngày bầu cử; kiểm kê và phân loại phiếu bầu...