Tin vắn

VĂN TOÀN |

(QNO) - Sáng 18.5, lãnh đạo huyện Thăng Bình đến nhà trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Đàn (SN 1934, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Bình Lãnh). Trong đợt 19.5 này, Thăng Bình có 66 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

(QNO) - Sáng 18.5, lãnh đạo huyện Thăng Bình đến nhà trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Đàn (SN 1934, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Bình Lãnh). Trong đợt 19.5 này, Thăng Bình có 66 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...