Tin vắn

VĂN THÀNH |

(QNO) - Điện lực Trà My huy động 70 nhân lực làm vệ sinh, phát quang hành lang tuyến dọc đường dây 35kV, 372T42 và 374E15 để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục tại 62 điểm bầu cử trên địa bàn 13 xã, thị trấn của huyện Bắc Trà My. Cạnh đó, lên kế hoạch phân công cán bộ trực tại các nút giao quan trọng của lưới điện để đảm bảo cấp điện liên tục ở mức độ cao nhất.

(QNO) - Điện lực Trà My huy động 70 nhân lực làm vệ sinh, phát quang hành lang tuyến dọc đường dây 35kV, 372T42 và 374E15 để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục tại 62 điểm bầu cử trên địa bàn 13 xã, thị trấn của huyện Bắc Trà My. Cạnh đó, lên kế hoạch phân công cán bộ trực tại các nút giao quan trọng của lưới điện để đảm bảo cấp điện liên tục ở mức độ cao nhất.