Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều 18.5, Trung tâm Y tế, Hội LHPN và Huyện đoàn Núi Thành tặng Ủy ban Bầu cử huyện 1.200 kính chắn giọt bắn phòng chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử. Đến nay, ngành y tế Núi Thành cũng triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống dịch như phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn các địa phương tổ chức phân luồng và giãn cách khi bầu cử...

(QNO) - Chiều 18.5, Trung tâm Y tế, Hội LHPN và Huyện đoàn Núi Thành tặng Ủy ban Bầu cử huyện 1.200 kính chắn giọt bắn phòng chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử. Đến nay, ngành y tế Núi Thành cũng triển khai đồng bộ biện pháp phòng chống dịch như phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn các địa phương tổ chức phân luồng và giãn cách khi bầu cử...