Tin vắn

VĂN MINH |

(QNO) - Sáng 19.5, Hội Nông dân huyện Hiệp Đức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Văn Khôi (khối phố An Tây, thị trấn Tân Bình) - hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, nhóm thiện nguyện ở TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà.

(QNO) - Sáng 19.5, Hội Nông dân huyện Hiệp Đức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Văn Khôi (khối phố An Tây, thị trấn Tân Bình) - hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, nhóm thiện nguyện ở TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà.