Tin vắn

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngày 19.5, tại xã Bha Lêê, Huyện đoàn Tây Giang tổ chức ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày hội với nhiều hoạt động như tuyên truyền về bầu cử, phòng chống dịch bệnh Covid-19; cấp phát khẩu trang và nước rửa tay cho người dân; thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt kiểm soát dịch.

(QNO) - Ngày 19.5, tại xã Bha Lêê, Huyện đoàn Tây Giang tổ chức ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày hội với nhiều hoạt động như tuyên truyền về bầu cử, phòng chống dịch bệnh Covid-19; cấp phát khẩu trang và nước rửa tay cho người dân; thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt kiểm soát dịch.