Tin vắn

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Chiều 20.5, lãnh đạo huyện Tiên Phước đến động viên và trao 30 triệu đồng của anh Lê Bá Sơn (người con quê xã Tiên Thọ, đang sinh sống tại Đà Nẵng) cho đội ngũ làm nhiệm vụ phòng chống dịch và người thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa xã Tiên Sơn. Địa điểm này có 8 công dân đang thực hiện cách ly.

(QNO) - Chiều 20.5, lãnh đạo huyện Tiên Phước đến động viên và trao 30 triệu đồng của anh Lê Bá Sơn (người con quê xã Tiên Thọ, đang sinh sống tại Đà Nẵng) cho đội ngũ làm nhiệm vụ phòng chống dịch và người thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa xã Tiên Sơn. Địa điểm này có 8 công dân đang thực hiện cách ly.