Tin vắn

BRIU NA |

(QNO) - Sáng 21.5, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Tây Giang trao quyết định hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày cho công dân. Các công dân này ở phía Bắc, đi tìm cây dược liệu tại khu vực biên giới Tây Giang. Tất cả có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Chính quyền huyện Tây Giang hỗ trợ tiền tàu xe và bàn giao công dân trở về địa phương an toàn.

(QNO) - Sáng 21.5, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Tây Giang trao quyết định hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày cho công dân. Các công dân này ở phía Bắc, đi tìm cây dược liệu tại khu vực biên giới Tây Giang. Tất cả có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Chính quyền huyện Tây Giang hỗ trợ tiền tàu xe và bàn giao công dân trở về địa phương an toàn.