Tin vắn

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tây Giang vừa trao tặng 50 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất) cho các hộ gia đình khó khăn ở thôn Dhung và Achoong (xã Ch’Ơm). Trước đó, Liên đoàn Lao động huyện Tây Giang cũng hỗ trợ 40 triệu đồng cho 2 gia đình công nhân viên chức gặp khó khăn do ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo.

(QNO) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tây Giang vừa trao tặng 50 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất) cho các hộ gia đình khó khăn ở thôn Dhung và Achoong (xã Ch’Ơm). Trước đó, Liên đoàn Lao động huyện Tây Giang cũng hỗ trợ 40 triệu đồng cho 2 gia đình công nhân viên chức gặp khó khăn do ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo.