Tin vắn

VĂN MINH |

(QNO) - Hội Nông dân huyện Hiệp Đức vừa phối hợp giải ngân 1 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho 20 hội viên ở xã Bình Lâm và Thăng Phước vay phát triển chăn nuôi. Mỗi hội viên vay 50 triệu đồng để xây dựng chuồng trại, mua bò 3B chăn nuôi theo hướng thâm canh đảm bảo an toàn sinh học.

(QNO) - Hội Nông dân huyện Hiệp Đức vừa phối hợp giải ngân 1 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho 20 hội viên ở xã Bình Lâm và Thăng Phước vay phát triển chăn nuôi. Mỗi hội viên vay 50 triệu đồng để xây dựng chuồng trại, mua bò 3B chăn nuôi theo hướng thâm canh đảm bảo an toàn sinh học.