Tin vắn

T.MAI - Q.HẢI |

(QNO) - Nhân Tháng công nhân năm 2021, chiều 28.5, Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên trao tặng 82 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

* Liên đoàn Lao động TP.Hội An cũng vừa trao 15 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho công nhân Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An và Công ty CP Công trình công cộng Hội An.

(QNO) - Nhân Tháng công nhân năm 2021, chiều 28.5, Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên trao tặng 82 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

* Liên đoàn Lao động TP.Hội An cũng vừa trao 15 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho công nhân Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An và Công ty CP Công trình công cộng Hội An.