Tin vắn

TÂM LÊ |

(QNO) - Chiều 1.6, lãnh đạo huyện Nông Sơn đến thăm, trao bằng chúc thọ, mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi. Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6.6) năm nay, Nông Sơn có 475 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; trong đó có 93 cụ tròn 90 và 100 tuổi, 20 cụ hơn 100 tuổi.

(QNO) - Chiều 1.6, lãnh đạo huyện Nông Sơn đến thăm, trao bằng chúc thọ, mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi. Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6.6) năm nay, Nông Sơn có 475 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; trong đó có 93 cụ tròn 90 và 100 tuổi, 20 cụ hơn 100 tuổi.